Reservatie- en annulatieregels

U heeft hard gewerkt, en haast zich naar Fit Nation om stoom af te blazen.
Als u dan zou constateren dat de les - die u zo graag wilde doen - volzet is, zou u erg teleurgesteld zijn. Daarom werken wij met een reservatiesysteem, waarmee u zowel online, per SMS, of ter plaatse aan een touchscreen kan reserveren én annuleren. Om te vermijden dat men het annuleren 'vergeet', en daardoor de leden op de reservelijst onterecht niet kunnen deelnemen aan de les, hebben wij enkele eenvoudige regels hiervoor. Uit respect voor u collega-Fit Nation leden vragen wij u deze na te leven.

Met dit reservatiesysteem garandeert Fit Nation ook dat er niet teveel mensen in één les zitten, zodat u de les comfortabel kan volgen, zonder tenen trappen en botsen.

  1. Elk lid van Fit Nation kan 5 x reserveren voor de groepslessen tot maximaal 14 dagen op voorhand, liefst online, per sms of ter plaatse aan het touch screen. Telefonisch kan eventueel ook.
  2. Indien de les volzet is, kan u zich op de reservelijst plaatsen. De eerste persoon op de reservelijst wordt automatisch verwittigd via mail én SMS als er een plaatsje vrijkomt.
  3. Heeft u gereserveerd, maar bent u verhinderd? Dan kan u annuleren tot 12u 's middags (op de dag van de les), liefst online, per SMS of telefonisch. Na 12u kan u niet meer online annuleren, maar bij overmacht vragen wij om zo spoedig mogelijk telefonisch te annuleren, zodat wij mensen op de reservelijst toch nog kunnen verwittigen.
  4. LET OP ! Indien u gereserveerd heeft, maar niet komt opdagen en niet geannuleerd heeft, dan rekenen wij de beurt aan. (als u een beurtenkaart heeft) Heeft u een abonnement, dan verwijderen wij uw reservaties van de komende week én blokkeren we uw mogelijkheid tot reserveren voor de volgende week. U mag wel deelnemen aan de lessen, maar u kan dan niet op voorhand online reserveren.
  5. Elke reservatie wordt 5 minuten na de start van de les opgeheven, zodat anderen die ev. aanwezig zijn deze plaats kunnen invullen. Indien u ons telefonisch verwittigt dat u iets later zal zijn (bvb door file), dan houden wij uiteraard wel uw reservatie vast tot u er bent.
  6. Als u op de reservelijst staat en toch aanwezig bent (als er een fiets vrij is van iemand die niet geannuleerd heeft), gelieve dan wel de instructeur of baliemedewerker te verwittigen.

Wij willen echt geen 'regelneven' zijn en vinden dat het bovenstaande eigenlijk gewoon een kwestie van elementaire beleefdheid is, maar toch blijkt het nodig te zijn.
Wij hopen daarom op uw begrip en op uw medewerking!

Alvast veel plezier !

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Body Business BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en voor direct marketing (om u nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@fitnation.be]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).